top of page

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 sekä Henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Blokgarden Oy

Y-tunnus: 3118746-1

 

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt:

Blokgarden Oy:llä on asiakasrekisteri sekä sähköpostilista viestintää varten.

Asiakasrekisteriä hoitaa asiakasvastaava Tuomas Ilander - tuomas@blokgarden.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus  

Asiakasrekisteriin rekisteröityjä ja sähköpostilistan tilaajia ovat Blokgarden.com sivulla suostumuksensa antaneet henkilöt. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tilausten toimitus sekä yrityksen asioista viestintä.

Rekisterin tietosisältö  

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka blokgarden.com sivulla on annettu käytettäväksi sekä verkkokaupan kautta tilatut tuotteet ja tiedot niistä.

 • Käyttäjän itsensä antamat tiedot

 • Tunnistautumistiedot, kuten nimi

 • Yhteystiedot, kuten puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite

 • Maksutiedot, kuten laskutustiedot sekä maksuvälinetiedot

 • Sijaintitiedot palvelun lokalisointia varten (valuutat, toimitustavat)

 • Google tai Facebook kirjautumiseen tarvittava sähköpostiosoite sekä varmenne

 • Tuotearvostelut

 • Markkinointiviestiluvat

 • Asiakkaan erillisellä suostumuksella annetut personoivat tiedot, kuten asiakaskyselyvastaukset

 • Asiakkaan kokotiedot kokosuositusten antamista varten

 • Toivelistan tuotteet

 • Tuotekohtaiset täydennysilmoitustilaukset

 • Palveluiden käytöstä havaitut tiedot

 • Toimitustiedot, kuten toimitusosoite ja valittu maksutapa

 • Ostoshistoria, kuten tilatut tuotteet, palautukset ja maksut

 • Verkkokaupan selaus- ja käyttötiedot

 • Päätelaitteen tunnistetiedot

 • Verkkokauppasessiotapahtumat, kuten ostoskorilisäykset

 • Analytiikalla päätellyt tiedot

 • Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät tuotesuositukset

 • Ostotiedoista päätellyt asiakasryhmittelyt ja kiinnostuksen kohteet

 • Ostotiedoista päätellyt kokotiedot kokosuositusten antamista varten

Pääsääntöisesti tietojen lähde on verkkosivujen käyttäjä/asiakas itse. Tämän lisäksi saatamme hankkia lisätietoja yhteistyökumppaneiltamme, esim. luottopalveluiden tarjoajalta laskupalveluita varten. Voit nähdä omistamasi tiedot asiakastilin kautta sekä halutessasi sinulla on mahdollisuus hävittää itseesi liittyvät tunnistetiedot.

Tietojen säilytysaika

Sähköiseen rekisteriin tallennettuja henkilötietoja säilytetään kunnes asianomainen pyytää niitä poistettavaksi.  Sähköpostilistan tilaus pysyy voimassa niin kauan kunnes henkilö ilmoittaa haluavansa jäädä pois listalta. 

Säännönmukaiset tietolähteet  

Tietoja kerätään suoraan sivustolla käymisen yhteydessä. Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle  

Rekisterin tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Asiakasrekisterin käyttöoikeus on Blokgarden Oy:n hallituksen nimeämällä rekisterivastaavalla sekä toimitusjohtajalla, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Sähköpostilistojen käyttöoikeus on sähköpostivastaavalla. Näillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus. Jäsenrekisterin tiedot säilytetään tietoturvallisesti.

Rekisteri ei sisällä henkilörekisterilain 11 §:ssä mainittuja arkaluonteisia tietoja.

Automaattinen päätöksenteko 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle (rekisteristä vastaavalle tai sähköpostivastaavalle). Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tiedot korjaa rekisterin ylläpitäjä yhteistyössä virheellisen tiedon antaneen toimijan kanssa. Korjauspyyntö osoitetaan joko kirjallisesti tai sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

-Blokgarden Oy 13.4.2022

bottom of page